تماس: 05632223967
  • کلینیک سونوگرافی دکتر محمدی فرد آدرس: بیرجند - خیابان طالقانی - طالقانی9 - جنب پارکینگ شهرداری

برنامه حضور سونوگرافی دکتر محمدی

تاریخ ساعت نوبت خالی
سه شنبه 1402/09/14 14:30 - 20:30 0 رزرو نوبت
چهارشنبه 1402/09/15 14:30 - 20:30 3 رزرو نوبت
**نوبت دهی جهت سنوگرافی آنومالی اسکن، پستان و چند قلویی بصورت حضوری خواهد بود