تماس: 05632223967
  • کلینیک سونوگرافی دکتر محمدی فرد آدرس: بیرجند - خیابان طالقانی - طالقانی9 - جنب پارکینگ شهرداری

برنامه حضور سونوگرافی دکتر محمدی

تاریخ ساعت نوبت خالی
چهارشنبه 1403/04/27 14:30 - 20:30 6 رزرو نوبت
پنجشنبه 1403/04/28 14:30 - 20:30 6 رزرو نوبت
**نوبت دهی جهت سنوگرافی آنومالی اسکن، پستان و چند قلویی بصورت حضوری خواهد بود